• Stylowe meble z drewna
 • Meble z drewna w rustykalnym stylu
 • Komoda drewniana
 • Kolekcja Florencja
 • Kolekcja Wenecja
 • Kolekcja Skandi
 • Meble dostępne od ręki
 • PROMOCJA! RUSTYKALNY KREDENS
 • Kolekcja Country White

Polityka plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administrator Danych.

 

Administratorem danych zawartych w serwisie, w tym danych osobowych jest Piotr Guzik, prowadzący działalność pod gospodarczą pod firmą Piotr Guzik Kraina Mebli Drewnianych, Budzów 785, 34-211 Budzów, NIP 552-169-05-24, REGON 122964210 e-mail biuro@krainameblidrewnianych.pl, Tel 730-521-118 zwany dalej „Administratorem danych” lub „Sklepem Internetowym”.

 

 1. Jakie informacje o Użytkownikach są gromadzone przez Sklep Internetowy i w jaki sposób mogą one być wykorzystywane?

 

Sklep Internetowy zbiera, a także wykorzystuje informacje o swoich Klientach, jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji złożonego Zamówienia i dokonania jego Dostawy, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Informacje zbierane przez Sklep Internetowy są wykorzystywane również do informowania Klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach. W pojedynczych przypadkach pozwalamy sobie zbierać informacje o użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe (np. w przypadku badań ankietowych czy też badania formularzy zamówień).

 

Żadna z powyższych informacji nie będzie przekazywana osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do realizacji Zamówienia.

 

Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera lub analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku zarządzaniu naszą stroną www. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową. W szczególnych przypadkach możemy dopuścić sporządzenie zbiorczych raportów bądź ogólnych zestawień tematycznych, które zostaną ujawnione osobom trzecim. Takie zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację Użytkowników Sklepu Internetowego.

 

 

 1. W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy zamówień, lub badań ankietowych?

 

Nasz serwis korzysta z formularza zamówień, który umożliwia naszym Klientom złożenie Zamówienia na oferowane w ramach Sklepu Internetowego Produkty. Formularze pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób, takich jak adresy poczty elektronicznej Użytkowników. Informacje, które pochodzą z formularzy zamówień są wykorzystywane do realizacji Zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych. Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to niezbędne. Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych.

 

Podczas przeprowadzanych badań ankietowych prosimy odwiedzających o podanie informacji kontaktowych, takich jak adres poczty elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach informacji kontaktowych pochodzących z ankiet używamy do wysyłania użytkownikom informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych. Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne.

 

Na naszej stronie www organizujemy konkursy, w których prosimy odwiedzających o informacje kontaktowe, takie jak adres poczty elektronicznej. Używamy informacji kontaktowych, pochodzących od osób uczestniczących w naszych konkursach, do wysyłania użytkownikom informacji o naszej firmie, oraz materiałów promocyjnych. Informacje kontaktowe pochodzące od uczestników konkursów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. Uczestnicy konkursów mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych.

 

 1. Ochrona danych osobowych.

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Zamówień składanych w Sklepie Internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego)

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu – przedstawienie oferty marketingowej).

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w celu profilowania, co wiązać się będzie z możliwością otrzymywania przez Klienta informacji handlowych oraz ofert pochodzących od Sprzedawcy. Zasady podejmowania decyzji wskazane zostały w pkt. 2 i 3 powyżej.

 

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Podanie danych jest warunkiem umownym i jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

 

Osoba, która podała swoje dane osobowe ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przez Sklep Internetowy na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez osobę, która je podała, a po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

 

Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, a także ma prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 

Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego.

 

Administrator danych traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator danych stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Odpowiednimi działaniami Użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowanie w nich kombinacji liter, cyfr i znaków szczególnych). 

 

Administrator Danych Osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez Sprzedawcę środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych i innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 

W celu wykonywania uprawnień dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: biuro@krainameblidrewnianych.pl

 

 

 1. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.

 

Sklep Internetowy nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej społeczności - odbiorców i użytkowników list e-mailingowych, uczestników badań w ankietach czy osób biorących udział w konkursach. Informacje kontaktowe od odwiedzających, takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników są wykorzystywane do realizacji Zamówień lub wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać Zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy i wyraźnej zgody swoich rodziców lub opiekunów.

 

 1. Pliki cookies.

 

Sklep Internetowy okazjonalnie wykorzystuje pliki cookies, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony internetowej.

 

Cookies (czyli tzw. „ciasteczka“) umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji. Są to pliki „cookie sesyjne“ które po zakończeniu sesji są kasowane z twardego dysku. Istnieją też pliki cookie, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty w Sklepie Internetowym (są to tzw. „cookies stałe“).

 

 1. W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

 

Po zalogowaniu się na swoje Konto Klienta, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera.

 

 1. Rezygnacja z usług.

 

Sklep Internetowy oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas jakichkolwiek informacji, już w momencie, w którym prosimy o podanie danych osobowych osób odwiedzających. Nasza strona daje użytkownikom kilka opcji zapewniających usunięcie informacji o sobie z naszej bazy danych, umożliwiających wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych czy rezygnacji z naszych usług. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości, wysyłając e-mail pod adres: biuro@krainameblidrewnianych.pl lub odwiedzając adres: www.krainameblidrewnianych.pl. Pod tym adresem po zalogowaniu można zmienić informacje podane podczas subskrypcji bezpłatnych list e-mailingowych lub zmienić swoje dane w naszej bazie.

 

 1. Zmiany polityki prywatności.

 

Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Sklepu Internetowego, jego modernizacji lub zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności będą komunikowane użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

 

 1.  

 

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres Kraina Mebli Drewnianych Piotr Guzik ,34-231 Juszczyn 555, bądź mailowo na adres: biuro@krainameblidrewnianych.plZOBACZ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW o meblach z drewna

2017-08-28 10:58:16
Karolina
Dołączam się do wszystkich pozytywnych opinii na temat firmy. Kontakt we wszystkich etapach realizacji zamówienia
2016-03-03 15:08:37
Stanisław

Trochę się bałem zakupów przez internet, lecz okazuje się że trochę zaufania i można mieć bardzo ładne meble

2014-06-20 10:55:30
Grzesiek

Meble wysokiej jakości solidne, z naturalnych materiałów bez dykty i płyty,ledwo to zataszczyłem na swoje 4

2020-10-06 15:07:22
ELŻBIETA
Meble bardzo ładne. Dziękuję Panu Krzysztofowi za dostawę w krótszym terminie.
2022-02-01 08:28:33
Sylwia
Mebelki SUPER wykonane zgodnie z oczekiwaniem.Jakość, funkcjonalność,estetyka na wysokim poziomie.Super kontakt i
2017-05-12 17:41:44
Katarzyna
Jestem świeżo po dostawie mebli i mogę szczerze polecić zakupy w tej firmie. Wyjątkowo miła i fachowa obsługa.Jakość
2014-04-12 08:10:24
Paulina

Ceny naprawdę atrakcyjne, a jakość i wykonanie rewelacyjne. Mogę z czystym sumieniem polecić...

POZDRAWIAM

2017-08-09 12:41:29
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona z zamówionego przedpokoju.Solidne wykonanie, a stolarka mistrzostwo świata.Podziwiam ludziKraina Mebli Drewnianych
Budzów 785
34-211 Budzów

NIP: 552 169 05 24 REGON: 122964210
Nasi konsultanci odpowiedza na wszystkie Panstwa pytania:


tel. 730 521 118
tel. 730 521 119

email: biuro@krainameblidrewnianych.pl

Copyright KrainaMebliDrewnianych.pl